شرایط و قوانین


ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مسافر: اشخاصی که در برنامۀ مسافر درشکه به منظور ارسال درخواست سفر ثبت‌ نام کرده‌اند.

۲-۱- راننده: اشخاصی که در برنامۀ رانندۀ درشکه به منظور دریافت درخواست سفر و ارائه خدمات ثبت ‌نام کرده‌اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است اعم از مسافر و راننده که از طریق اینترنت به سامانۀ درشکه متصل و از خدمات نرم افزاری درشکه بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد مسافر، راننده و یا هر دو می‌باشد.

۴-۱- کاربران: اعم از مسافران و رانندگان.

۵-۱- شرکت: شرکت ایده گزین ارتباطات روماک که نسبت به ارائه خدمات درشکه اقدام می‌کند.

۶-۱- درشکه: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت درشکه جهت حمل مسافر ارائه می‌شود.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات درشکه در سامانۀ درشکه ایجاد کرده‌اند.

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران مسافر در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات درشکه دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از درشکه کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران مسافر و راننده در اختیار درشکه قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر مسافر و یا کاربر راننده وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات درشکه در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به سفر اعم از زمان سفر، موقعیت مکانی مبدا و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کابر راننده و غیره؛

ماده ۲ - حساب کاربری

۱-۲- کاربر مسافر و یا راننده با ثبت نام در درشکه و همچنین با هر بار استفاده از خدمات درشکه می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری درشکه را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از درشکه به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از درشکه لازم است که هر کاربر مسافر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در درشکه بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در درشکه کنند. برای استفاده از درشکه کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در سامانۀ درشکه ثبت کند.

۳-۲- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه درشکه وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.

۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مسافر در درشکه داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در درشکه یا سایر خدمات مربوط به درشکه انجام می‌شود به عهدۀ کاربر مسافر و یا کاربر راننده، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مسافران غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات درشکه استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مسافر می‌باشد.

۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر مسافر و یا راننده است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات درشکه متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

۹-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربر مسافر و یا راننده درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر اعم از مسافر و یا راننده خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از درشکه

۱-۳- کاربران اعم از مسافران و رانندگان متعهد می‌شوند در حین استفاده از درشکه از استعمال دخانیات امتناع کنند.

۲-۳- با استفاده از خدمات درشکه کاربر اعم از مسافر و راننده می‌پذیرد و موظف می‌باشدکه از درشکه برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر مسافر و یا راننده حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشد.

۳-۳- کاربر مسافر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر سفر به کاربر راننده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطه مبدا، راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.

۴-۳- کاربر مسافر و یا راننده متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات درشکه به صورتی که به درشکه یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر مسافر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر راننده نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات درشکه در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۵-۳- کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۶-۳- درشکه ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مسافر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه سفر کاسته یا درصدی از هزینه سفر پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در درشکه اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۷-۳- کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر مسافر و یا راننده مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند - حتی اگر درشکه در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه درشکه رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۳- کاربر مسافر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که درشکه در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات درشکه قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۳- کاربر مسافر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سفر به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که درشکه برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۳ -مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات درشکه به عهدۀ کاربر مسافر و یا راننده است.

۱۱-۳- کاربر مسافر می‌پذیرد بیشترین تعداد مسافرانی که در یک خودرو می توانند سوار شوند، با احتساب کاربر و یا بدون احتساب وی حداکثر ۴ نفر است.

۱۲-۳- کاربر اعم از مسافر و یا راننده، متعهد می‌شود پس از اتمام سفر از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات درشکه، از مسافران یا رانندگان کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مسافران یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین درشکه خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول سفر، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسافران یا رانندگان در خدمات درشکه ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر مسافر و راننده قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۱۳-۳- با استفاده از خدمات درشکه کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد که در حین سفر، درشکه را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۳- کاربر مسافر و یا راننده متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از درشکه است.

۱۵-۳- کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که متن حریم خصوصی درشکه را مطالعه کرده و مورد قبول وی است.

۱۶-۳- کاربران اعم از مسافران و رانندگان می‌پذیرند که درشکه خدمات حمل و نقل شهری نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند. در خدمات درشکه راننده مختار است یک درخواست سفر را بپذیرد یا رد کند، همچنین مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبدا، سفر را انجام دهد یا خیر. لذا هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود.

۱۷-۳- خدمات درشکه ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت درشکه کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و درشکه مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۱۸-۳- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مسافر، مسافر و یا مسافرانی به غیر این کاربر مسافر از خدمات درشکه استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به راننده و درشکه متوجه کاربر مسافر می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مسافران مربوطه نسبت به درشکه دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۴ - هزینه‌ها و پرداخت

۱-۴- کاربر مسافر می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به درشکه می‌پردازد وجود ندارد.

۲-۴- کاربر مسافر می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف درشکه مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مسافر مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی درشکه می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۳-۴- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط درشکه مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری درشکه، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به راننده.

۴-۴- کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی درشکه، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات (مبدا، مقصد یا مسافت مسیر سفر) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی درشکه بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر اعم از راننده و یا مسافر، وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ سفر را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ درشکه جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ درشکه یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، مسافر همچنان موظف به پرداخت هزینه سفر خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مسافر با مرکز تماس شرکت درشکه با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مسافر به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ سفر را از اعتبار کاربر مسافر در درشکه کسر کند.

۶-۴- کاربر مسافر می‌پذیرد هیچوقت درخواست درشکه ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات درشکه را داشته باشد. کاربر مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سفر در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید.

۷-۴- کاربر مسافر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی راننده در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، شست و شو و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی درشکه حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب درشکه کاربر مسافر کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد درشکه به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

ماده ۵ - مسئولیت درشکه

۱-۵- درشکه با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات درشکه بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۲-۵- درشکه با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۳-۵- درشکه تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۵- تمامی اطلاعات کاربران اعم از رانندگان و مسافران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد درشکه محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مسافران و یا رانندگان به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران درشکه در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات درشکه مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۶-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات درشکه و استفاده از نرم‌افزار‌های مسافر و راننده، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط درشکه در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات درشکه آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران

۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مسافر و راننده که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و درشکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و درشکه می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی درشکه بعمل آورد.

۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار درشکه شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و درشکه حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از مسافر و یا راننده و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۶- کاربر راننده متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط درشکه تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (برچسب شیشه و خوش بو کنندۀ هوا با برند درشکه) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مسافر و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر راننده بوده و در صورت لزوم درشکه به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به درشکه خواهد بود.

۴-۶- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عدم استفاده از نرم‌افزار درشکه در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در درشکه فعالیت می‌کنند برعهدۀ کاربران راننده است.

۵-۶- کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.

۶-۶- در صورتی که در حین سفر راننده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی مسافر اطلاع پیدا کند، راننده متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ - شرایط بار و وسائل همراه مسافر بشرح زیر است:

۱-۷- وسایلی که مسافر نباید به همراه داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بسته‌های بزرگ.

۲-۷- وسایل همراه مسافر باید متناسب با فضای داخل اتاق بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد.

۳-۷- بار غیر متعارف در اتاق، باری است که مسافر نباید در اتاق همراه داشته باشد و باید حمل آن توسط صندوق خودرو انجام پذیرد از قبیل صندوق میوه، محموله تجاری و سایر محموله‌های غیر متعارف.

۴-۷- انتقال بار و کالا بدون حضور مسافر (مالک کالا) توسط کاربر درشکه ممنوع است و کاربر حق ارسال کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و درشکه حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

۵-۷- در هر صورت راننده مجاز به عدم پذیرش بارهای همراه مسافران به شرح فوق می‌باشد. در صورتی که در ابتدای سفر، راننده از محتویات بار همراه مسافر اطلاع نداشته باشد و در حین سفر نسبت به محتویات بار همراه مسافر اطلاع پیدا کند، در حین سفر مجاز به قطع و لغو سفر می باشد. در این صورت راننده مکلف به اعلام گزارش فوری موضوع به شرکت و مراجع انتظامی می باشد.

ماده ۸ - موارد فنی

۱-۸- کاربر اعم از مسافر و یا راننده حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای درشکه شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۲-۸-کاربر مسافر و یا راننده مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات درشکه را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار درشکه یا در روش ارائۀ خدمات درشکه تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر مسافر و یا راننده حق ندارد نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند.

۴-۸- کاربر مسافر و یا راننده حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ درشکه یا سامانه‌های مرتبط با درشکه انجام دهد.

ماده ۹ - محتوای تولید شده توسط کاربران

درشکه ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌های مرتبط به درشکه کاربران این حق را به درشکه می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین درشکه مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده ۱۰ - قطع خدمات

درشکه در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا مسافر) می‌تواند برای شرکت یا سایر مسافران یا رانندگان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات درشکه را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۱ - توافق از راه دور

۱-۱۱- کاربر مسافر و یا راننده توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به درشکه، از طریق سامانه درشکه بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر اعم از مسافر و یا راننده برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱- کاربر مسافر و یا راننده می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامه‌ای صادره از طرف درشکه به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱- کاربر مسافر و یا راننده با عضویت در خدمات درشکه قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.